Benetton Prodavnice U Beogradu Docs

  • document

    www.sind-prav.org.rs

    Prodavnice BENETTON, Beograd, Bul. Kralja Aleksandra 88 — 90, TC Fontana 2. ... Beogradu. Ovaj ugovor je satinjen u dva istovetna primerka (svakoj strani po jedan) i Stupa na snagu danom potpisivanja. Z vao u I a LUJ Rd.o.o. A CESS IES STU 10

  • document

    www.megatrend-info.com

    Boje su glavno diferencirajuce sredstvo Benetton-a u nastupu na trziste, a to je izrazeno I u sloganu “united colors of ... Pretpostavima da se potrosac odlucio za hranu iz obliznje prodavnice jer je jeftinije, ali je u medjuvremenu naisao na kolegu koji ga je pozvao da uzinaju u restoranu jer ...