Muhafize Isi Docs

  • document

    Bakü El Yazmalar Enstitüsü ve Mevcut Bazı Yazmala...

    Yazmalann cildlenmesi, tamin ve mikrofilimlerinin almmasr isi de enstitünün ... evvellermde hususi muhafize destesi altmda Tiflis $eherine gönderildi. Hemin el yazmalann ilkin siyahasl ele oradaca (ilk listesi, katalogu hemen orada) çlkanldl.

  • document

    www.bakspk.com

    CARXQOLU - SURGUQOLU MEXANIZMININ ISI . Carxqolu surguqolu mexanizminin vezifesi yanma ... muhafize vasitelerinden ve is paltarindan istifade qaydalari ile, yangina qarsi mubarize usullari ile, avtomobil ...